Pogoji poslovanja

1 Splošno

Pogoji poslovanja Trgovina Teleing (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo izdelkov, ki jo izvaja podjetje Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (v nadaljevanju: ponudnik).

»Uporabnik« Trgovine Teleing je oseba (pravna ali fizična), ki je obiskala oz. uporablja spletno trgovino Trgovina Teleing.

»Naročnik« je lahko vsaka poslovno sposobna fizična ali pravna oseba, ki v skladu z določili naročniške pogodbe sklene naročniško pogodbo z operaterjem in ima veljavno naročniško razmerje vsaj za obdobje treh (3) mesecev. 

»Kupec« je vsak naročnik, ki opravi nakup izdelkov v Trgovini Teleing.

»Naročniška pogodba« je pogodba za telekomunikacijske storitve, sklenjena med ponudnikom in naročnikom za storitve Teleing .

»Prodajna pogodba« je pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo izdelek, ki ga prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo podjetju plačal kupnino. 

Kupec opravlja nakupe z vpisanim e-naslovom in geslom, ki ga pridobi z registracijo na naslovu http://trgovina.teleing.com/registracija.

Ti Pogoji poslovanja se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja družbe Teleing (http://teleing.com/splosni-pogoji-poslovanja/). V primeru nasprotij se uporabljajo določila teh pogojev poslovanja.


2 Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov sedež:

TELEING, podjetje za trgovino, storitve in telekomunikacijski inženiring d.o.o.

Naslov: Razkrižje 23, 9246 Razkrižje

Matična številka: 5932181000

ID št. za DDV: SI87099861

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0234 3001 9818 888 (NLB d.d.)

IBAN SI56 1010 0005 1165 361 (BANKA KOPER d.d.)

IBAN SI56 0317 3100 0360 821 (SKB d.d.)

Direktor: Janez Smolkovič

Telefonska številka: 080 35 38

Elektronski naslov: trgovina@teleing.com

3 Postopek nakupa

3.1 Prijava oziroma registracija naročnika

Obstoječi naročnik – prijava

Obstoječi naročnik se v Trgovino Teleing prijavi tako, da vpiše svoje uporabniško ime in geslo v »Moj račun« na vrhu strani, ter klikne »Prijava«. S prijavo v Trgovino Teleing se strinjate s temi pogoji poslovanja.

Nov naročnik – registracija

V primeru, da naročnik še nima svojega računa, lahko opravi registracijo na naslovu http://trgovina.teleing.com/registracija skladno z določili Splošnih pogojev družbe Teleing http://teleing.com/splosni-pogoji-poslovanja/).


3.2 Postopek nakupa preko spleta (trgovina.teleing.com)

Izbor izdelkov za naročilo

Za nakup mora naročnik dodati izdelek v nakupovalno košarico s klikom na gumb »V košarico«. V nakupovalni košarici se nahaja blago, ki ga je izbral naročnik. Naročnik lahko v košarici poljubno dodaja ali odstranjuje izbrano blago.

Potrditev in zaključek nakupa

S klikom na gumb »Naroči« v nakupovalni košarici je naročnik preusmerjen na naslednje korake nakupnega procesa, Ponudnik naročniku za nakup izdelkov pošlje aneks k naročniški pogodbi (nakup z vezavo naročniškega razmerja).


3.3. Postopek nakupa preko telefonske številke 080 35 38

Naročnik za naročilo izdelkov preko telefona odda zanimanje na telefonsko številko 080 35 38. Ponudnik naročniku za nakup izdelkov pošlje aneks k naročniški pogodbi (nakup z vezavo naročniškega razmerja).


3.4 Postopek nakupa v Info točki Teleing

Ponudnik naročniku za nakup izdelkov izda aneks k naročniški pogodbi (nakup z vezavo naročniškega razmerja). Naročnik mora prodajalcu pokazati osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), davčno številko in plačilno bančno kartico (v primeru, da želi opraviti nakup izdelka v enkratnem znesku).


4 Možnosti nakupa in način plačila

Pogoj, da lahko naročnik kupi izdelke je, da ima s ponudnikom sklenjeno naročniško razmerje za storitve Teleing in sicer vsaj polne 3 mesece, prav tako pa naročnik do ponudnika ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti. Naročnik lahko kupi po en izdelek iz ponudbe vsake polne 3 mesece.

Ponudnik lahko v primeru komercialnih ali finančnih zadržkov (npr. izdan opomin zaradi zamude pri plačilu storitev v obdobju 12 mesecev pred nakupom izdelka, uvedba stečajnega postopka, neustrezna dokumentacija ipd.) zahteva dodatno dokumentacijo na vpogled (zadnje 3 plačilne liste oz. izpisek TRR) in/ali zavrne sklenitev prodajne pogodbe.

Urejanje dokumentacije za nakup izdelkov po prodajni ponudbi preko tretjih oseb s pooblastilom naročnika je v izjemnih primerih možen samo za obstoječe naročnike storitev Teleing. Pooblaščeni predstavniki naročnika lahko osebno na izpostavah Teleing opravijo naročilo v imenu naročnika, če predložijo podpisano soglasje naročnika in fotokopijo osebnega dokumenta naročnika, za katerega urejajo nakup izdelkov. 

Cene izdelkov v Trgovini Teleing so lahko na voljo kot:

Nakup po redni ceni – cena brez vezave.

Nakup na obroke z vezavo naročniškega razmerja. Nakup na obroke je mogoč za izdelke vredne nad 99,99 €.


4.1 Nakup po redni ceni – cena brez vezave.

Nakup po redni ceni (ceni brez vezave) lahko opravi:

naročnik brez sklenjene vezave naročniškega razmerja,

naročnik, ki ima veljavno vezavo naročniškega razmerja ter

naročnik, ki je že kupil ali je v postopku nakupa izdelka po ceni z vezavo naročniškega razmerja.

Nakup po redni ceni poleg izdelka na katerega se naročnik veže lahko opravi naročnik tudi za vse nadaljnje izdelke, vendar mora za ta nakup pričeti nov postopek ločenega naročila.


4.2 Nakup na obroke z vezavo naročniškega razmerja.

Do nakupa izdelka s plačilom na obroke v skladu s ponudbo so upravičeni vsi obstoječi in novi naročniki storitev Teleing, ki sklenejo naročniško pogodbo za obdobje naslednjih 24 mesecev.

Plačilo na obroke se izvaja prek računa za storitve Teleing. S tem je naročnikom omogočen nakup brez stroškov odobritve obročnega plačila računa in brez obresti.


4.3 Nakup z weekartico

Pri nakupu izdelka z weekartico naročnik prejme 2% od celotnega zneska nakupa nazaj na svoj osebni račun weeAcount, v obliki enote wee. Pridobljeno dobroimetje se samodejno naloži v roku enega delovnega dne. En wee ima vrednost 1€.

Z weekartico ni možen nakup izdelkov iz akcijske ponudbe.


5 Dostava

Po oddaji naročila naročnik po elektronski pošti prejme potrditev naročila s seznamom naročenih izdelkov. Potrditev naročila vsebuje tudi številko naročila, katero je dolžan kupec uporabljati v komunikaciji s ponudnikom. 

Dostavo pošiljk nad vrednosti 200,00 € opravlja pooblaščena dostavna služba ponudnikovega dobavitelja. Ponudnik se zavezuje, da bo izdelke »na zalogi« kupcu dostavil v najkrajšem možnem času, vendar ne v roku daljšem od 30 dni.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ko v primeru morebitnih izrednih okoliščin dobava izdelka ni mogoča (nedobavljivost, carinski postopki) kupcu ponudi enak primerljiv izdelek.

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s ponudnika  na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec.


6 Aneks

6.1 Pogoji za sklenitev aneksa za nakup izdelka na obroke

Ponudba za nakup izdelkov s plačilom na obroke velja za fizične osebe, ki so državljani RS s stalnim bivališčem v Sloveniji in samostojne podjetnike, ki niso davčni zavezanci za DDV. 

Sklenitev naročniške pogodbe in aneksa za nakup opreme s plačilom na obroke je možna le z naročniki, ki so redni plačniki naročenih storitev skupine Teleing in imajo v celoti poravnane vse zapadle obveznosti za storitve skupine Teleing. 


6.2 Način sklenitve aneksa

Aneks za nakup opreme mora naročnik podpisati osebno v eni izmed poslovalnic Teleing. Od podpisa aneksa se šteje, da je bilo nakupno naročilo oddano. Izdelek prejme naročnik z dostavo v nekaj dneh od oddaje nakupnega naročila.

V primeru, da naročnik znotraj 24 mesečnega obdobja vezave naročniškega razmerja prekine naročniško razmerje, se zavezuje plačati preostanek kupnine za opremo kupljeno s plačilom na obroke, pri čemer je naročnik dolžan poravnati tudi popust pri plačilih obrokov, ki ga je bil deležen ob sklenitvi naročniškega razmerja. Hkrati se naročnik zavezuje poravnati vse obveznosti, ki jih je dolžan skladno z naročniško pogodbo (vrnitev opreme za sprejem storitev, plačilo vseh neporavnanih obveznosti idr.).

V primeru, da naročnik ne poravna treh zaporednih plačilnih obrokov za nakup izdelka ima naročnik še dodatni 15 dnevni rok, od dneva zapadlosti zadnjega prejetega računa s strani Teleinga, da poravna zapadle obveznosti. V kolikor tega ne stori, naročniku po preteku 15 dnevnega roka, od dneva zapadlosti zadnjega prejetega računa s strani Teleinga, vsi neporavnani obroki za nakup izdelka zapadejo v takojšnje plačilo v enkratnem znesku. 

Blago ostane last družbe Teleing do popolnega poplačila obveznosti.


7 Odstop od pogodbe in vračilo izdelka

Kupec potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka ali kadarkoli pred prevzemom izdelka podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov: trgovina@teleing.com),  ali po pošti s podpisano izjavo, da odstopa od pogodbe o nakupu izdelka, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti prvi dan po datumu prevzema. 

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad izdelkom,

potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom izdelka, če je predmet pogodbe več kosov izdelkov, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom izdelka, če je dostava izdelkov sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom izdelka, če je dostava izdelkov v določenem obdobju redna.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek posredovanja (pošiljanja) izdelkov. V primeru, da kupec vrne izdelek na stroške prodajalca mu le ta obračuna stroške pošiljanja po ceniku dostavne službe Pošte Slovenije. Izdelke je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe o nakupu izdelkov. Če potrošnik morda izdelek že začne uporabljati ali če pri tehničnih izdelkih posamezne komponente odpre ali sestavlja, odstop od pogodbe več ni možen.

Prejete izdelke mora vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Proizvajalec izdelka predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. prejema izdelka. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe o nakupu izdelkov. V primeru, da se je naročnik ob nakupu izdelka zavezal, da naročniškega razmerja za telekomunikacijske storitve prodajalca ne bo prekinil določeno časovno obdobje pa pride do odstopa od pogodbe o nakupu izdelka, se med strankama vzpostavi stanje, kot je bilo pred nakupom izdelka (vezava naročniškega razmerja se ne sklene, odstop od pogodbe o nakupu izdelka ne pomeni odstopa od pogodbe za telekomunikacijske storitve).

Možnost odstopa od pogodbe ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je potrošnik odprl varnostni pečat.


8 Reklamacije, garancija in servisiranje izdelkov

Zahtevke za uveljavljanje morebitnih reklamacij, servisov in garancij, ki se nanašajo na odkupljene izdelke so naročniki dolžni nasloviti na pooblaščene servise za posamezne znamke izdelkov. 


8.1 Reklamacije

Kupec lahko reklamacije, zahtevke oziroma pripombe posreduje v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja, pisno na naslov: Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje, s pripisom »Reklamacija: Trgovina Teleing«.

V primeru zahtevka naročnika, ki se nanaša na jamčevanje ponudnika iz naslova napake na izdelku oziroma garancije, je naročnik dolžan priložiti tudi izdelek v originalni embalaži z vso pripadajočo dokumentacijo. Izdelek mora naročnik vrniti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. Stroške vračila blaga krije kupec. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.


8.2 Garancija in servis

Za vse izdelke se ponudnik zavezuje zagotoviti ustrezno zakonsko pogojeno dokumentacijo. Vsa garancijska dela v času garancije in po izteku garancijskega roka izvajajo pooblaščeni servisi.

Garancijo je možno uveljavljati z garancijskim listom in s predložitvijo kopije računa ter ob upoštevanju navodil dajalca garancije. Naročnik lahko uveljavlja garancijo za izdelek samo v garancijskem roku, ki je naveden na garancijskem listu ali računu. Za uveljavljanje garancije in servisiranje izdelka se lahko naročnik obrne na zastopnika proizvajalca, generalnega uvoznika ali pooblaščenega serviserja. Podatki o tem se nahajajo v garancijskem listu ali na računu, poleg tega pa se lahko uporabnik seznani z najnovejšimi podatki o zastopnikih, uvoznikih in pooblaščenih serviserjih tudi tako, da kontaktira ponudnika na telefonsko številko: 080 35 38 ali e-mail naslov: trgovina@teleing.com 

Ponudnik ne odgovarja: 

za napake oz. poškodbe na blagu, ki nastanejo zaradi običajne rabe izdelka ali poškodovanja izdelka s strani kupca oz. zaradi nepravilne rabe izdelka s strani kupca, 

za napake na izdelku, ki so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane ali mu niso mogle ostati neznane, 

za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek izročen.


9 Varstvo osebnih podatkov

Z registracijo ali prijavo naročnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Ponudnik zagotavlja, da osebne podatke članov in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Kontaktni podatki, ki so potrebni za dostavo izdelka, bo ponudnik posredoval dostavni službi. 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. 

Naročnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oziroma do preklica naročniškega razmerja. 


10 Končne določbe

Ti pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletni strani trgovina.teleing.com.

Teleing lahko te pogoje poslovanja v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.teleing.com in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

Za vsa vprašanja, ki s temi pogoji poslovanja niso izrecno urejena, se uporabljajo določila Splošnih pogojev poslovanje družbe Teleing.

Slike izdelkov so simbolične.  Za morebitne napake ali netočnost podatkov na spletnih straneh ne odgovarjamo.


V Ljutomeru, dne 1.6.2015

Teleing d.o.o.

Direktor: Janez Smolkovič